رفع ارور UDP traffic is probably blocked

رفع ارور UDP traffic is probably blocked

جهت دانلود روی لینک زیر کلیک کنید

رفع ارور UDP traffic is probably blocked