دانلود vpn رایگان

 

دانلود vpn رایگان

از تاریخ ۲۵ شهوریور ۱۳۹۲ با انجام تغییراتی در سیستم فیلترینگ ایران استفاده مستقیم از پروکسی های HTTPS به راحتی امکان پذیر نیست و عملا استفاده از آن غیر ممکن شده است. بعد از این تغییرات برای استفاده از پروکسی باید اطلاعات مورد نیاز رمز گذاری شود تا بتواند از سد سیستم فیلترینگ ایران بگذرد که انجام این کار تنها با ایجاد یک برنامه مخصوص امکان پذیر است.
با توجه به برنامه جدیدی که گروه “سیمرغ سایت” ایجاد کرده است از تاریخ اول تیرماه ۱۳۹۳ امکان استفاده مستقیم از پروکسی های
HTTPSحذف شد.