خريد فيلتر شکن free kerio vpn server port

freegate 7 40
دانلود برنامه فري گيت ورژن جديد
دانلود برنامه super vpn براي اندرويد
دانلود رايگان فيلتر شکن قديمي
دانلود مستقيم دانلود فيلترشکنرايگان

۲۵٫۱ VPN Server Configuration

VPN server uses TCP and UDP protocols port 4090 is used as default (the port &#8230
Kerio Control automatically selects a free subnet which will be used for VPN.

Kerio: Kerio Control » Kerio VPN Tunnel &amp  Dial in

Configuring Kerio VPN server

Feb 5 2013 Kerio VPN serv

جهت نمایش طلب روی لینک زیر کلیک کنید


برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید


دانلود